การปกป้องพืชผลในสเปน ׀ Altacor® ของ DuPont™

ในปี 2549 เกษตรกรในแคว้นมูร์เซีย ประเทศสเปน ประสบกับอุปสรรคใหญ่หลวง ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืช Tuta Absoluta ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้และแพร่ขยายเข้าสู่ภูมิภาคอย่างฉับพลัน ทำลายมะเขือเทศและรายได้ของเกษตรกรตลอดเส้นทางที่แมลงดังกล่าวบินผ่าน  ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นวิธีที่ ดูปองท์ ร่วมมือกับศาสตราจารย์ Marvelo C. Picanco จากมหาวิทยาลัยวิโคซ่าในบราซิล ในการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการระบุและช่วยควบคุมศัตรูพืชโดยการใช้ Altacor® ของ DuPont™

เรายังได้พูดคุยกับ Paco Martínez ผู้จัดการฝ่ายผลิตสำหรับบริษัทผู้ผลิตผลไม้และผัก Perichán ผู้ที่อธิบายถึงความเสียหายที่เกิดกับบริษัทของเขาและเพื่อนผู้ผลิตมะเขือ เทศจากการเข้ามารุกรานของแมลงศัตรูพืชดังกล่าวเป็นครั้งแรก และวิธีที่ผู้ผลิตมะเขือเทศในแคว้นมูร์เซียร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะการรุกราน ของแมลง Tuta Absoluta ในครั้งนั้น

หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
ดูปองท์
Perichán

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 E. I. du Pont de Nemours and Company  สงวนลิขสิทธิ์