โซลูชันด้านอาหาร

สร้างความมั่นใจในความมั่นคงด้านอาหารผ่านการเป็นพันธมิตร

หากร่วมมือกัน เราสามารถจัดหาอาหารสำหรับประชากรทั้งโลกได้

ความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลกกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น ประชากร 1 คนจาก 7 คนในโลกเข้านอนทั้งๆ ที่ท้องยังร้องในแต่ละคืน หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ก็คือการทำให้มั่นใจได้ว่ามีอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอสำหรับผู้คนในทุกพื้นที่ เราสนับสนุน 60% ของงบประมาณทางด้านการวิจัยและพัฒนาของเรา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นจะมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการในพืชผล ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรและชาวนาชาวไร่ทั่วโลกเพิ่มความสามารถในการผลิตอาหาร และค้นหาวิธีการที่ดีกว่าเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร เรากำลังพยายามในทุกๆ วันเพื่อให้มีอาหารดีๆ มากขึ้นสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้นในทั่วทุกมุมโลก