การทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การค้นพบโซลูชั่นด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ของวันพรุ่งนี้

ในวันนี้ เราเผชิญกับความท้าทายด้านพลังงานอย่างที่เราไม่เคยพบมาก่อน ในขณะที่เราเชื้อเพลิงฟอสซิลหร่อยหรอลงไปทุกวัน แต่ความต้องการพลังงานยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความจริงคือ อีก 20 ปีข้างหน้า เราจะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเกือบ 36% จากที่เราใช้กันในวันนี้ เราจะตอบสนองความต้องการนี้อย่างไร ดูปองท์เชื่อว่าเราต้องประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาโซลูชั่นด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้มากขึ้น พร้อมกับใช้ทรัพยากรทางพลังงานที่เรามีอยู่ในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล บริษัท และ NGO เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานทางเลือก เช่น ลม แสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพได้ดีขึ้น และเรายังคงทุ่มเททำงานเพื่อสร้างสรรค์วัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น รวมถึงพัฒนารถที่มีน้ำหนักเบาเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง ดูปองท์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการประสานความร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาที่น่าหวาดหวั่นนี้ และช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตด้วยโซลูชั่น ด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

“การพัฒนาเทคโนโลยีคือสิ่งที่ดูปองท์สามารถช่วยผลักดันกระบวนการนี้ได้อย่างแท้จริง เรากำลังหาหนทางเพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาวัสดุสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรและหน่วยงานรัฐบาลจากทั่วโลก”

-- Tom Connelly
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม

หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน เราเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานที่กำลังจะมาถึงนี้ได้