โซลูชั่นด้านพลังงาน

ค้นหาโซลูชั่นด้านพลังงานระดับโลก

ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน เราสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่ออนาคต

ภายในปี 2578 ความต้องการพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 36% ดูปองท์มีความโดดเด่นในเรื่องการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชั่นด้านพลังงานในระดับโลกที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถเป็นเจ้าของได้ รวมถึงความต้องการในการอนุรักษ์พลังงานทั่วโลก

ด้วยการประยุกต์ใช้ประสบการณ์และความรู้อย่างลึกซึ้งในด้านจุลชีววิทยา การหมัก วิทยาศาสตร์โพลีเมอร์ และเคมีไฟฟ้า เราจึงสามารถช่วยพัฒนาให้รถยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้น พัฒนาพลังงานให้สะอาดขึ้น และจัดหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน และเป็นโซลูชั่นด้านพลังงานในระดับโลกที่มีส่วนสร้างอนาคตด้านพลังงานที่สดใสมากขึ้น