นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน Thailand Food Innovation Forum

นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อ Addressing Food Security Challenges through Sustainable Food Innovation โดยได้กล่าวถึงดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางอาหาร ปี 2557 ความท้าทายสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วิทยาศาสตร์ของดูปองท์ในการจัดหาอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโลก และความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารของดูปองท์ ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.3 MB
Dimension
2560 × 3840