บรรยากาศช่วงเสวนาและตอบข้อซักถาม

ช่วงเสวนา ในงาน Thailand Food Innovation Forum

บรรยากาศช่วงเสวนาและตอบข้อซักถาม ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.5 MB
Dimension
3840 × 2560