เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

บรรยากาศช่วงเสวนาและตอบข้อซักถาม

ช่วงเสวนา ในงาน Thailand Food Innovation Forum

บรรยากาศช่วงเสวนาและตอบข้อซักถาม ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.5 MB
Dimension
3840 × 2560