เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินการต่อหมายถึง คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเราที่เป็นไปตาม คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

คุณอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อรสุรางค์ ธีระวัฒน์ สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในงาน Thailand Food Innovation Forum

คุณอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายในช่วงเสวนาหัวข้อโอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารในประเทศไทย ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.0 MB
Dimension
3840 × 2560