คุณณัฏฐพล ถิระศรุตานันท์ ASEAN Sales Leader, Sales and Application Food Ingredients, DuPont Nutrition & Health

ณัฏฐพล ถิระศรุตานันท์, ASEAN Sales Leader, Sales and Application Food Ingredients, DuPont Nutrition & Health ในงาน Thailand Food Innovation Forum

คุณณัฏฐพล ถิระศรุตานันท์ ASEAN Sales Leader, Sales and Application Food Ingredients, DuPont Nutrition & Health บรรยายหัวข้อ Food Innovation for Health and Wellness – from Ingredients to Packaging

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.6 MB
Dimension
3840 × 2560