ดร. บัณฑิต เรืองตระกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สถาบันอาหารแห่งชาติ

บัณฑิต เรืองตระกูล สถาบันอาหารแห่งชาติ ในงาน Thailand Food Innovation Forum

ดร. บัณฑิต เรืองตระกูล รองผู้อำนวยการ สถาบันอาหารแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อ แนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภควันนี้และอนาคต ในงาน Thailand Food Innovation Forum

Specifications:


Date
01/27/15
File Size
2.5 MB
Dimension
2560 × 3840