แนวทางของเรา

เผชิญกับความท้าทายระดับโลกด้วยความร่วมมือในระดับโลก

ดูปองท์ทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างครอบคลุมเพื่อค้นหาโซลูชันบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์อันเป็นนวัตกรรมเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของโลก

นวัตกรรมที่ครอบคลุมหมายถึงความร่วมมือในระดับโลกที่มุ่งเน้นการจัดหาอาหารสำหรับประชากรโลก การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุด

ซึ่งหมายความว่า เมล็ดพันธุ์ผสมสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรงนั้นผ่านการทดสอบในภาคสนามแล้วโดยเกษตรกรเพื่อค้นหาเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ดี นี่คือวิธีการเดียวกับที่ใช้ในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งผลิตพลังงานได้มากกว่าและสามารถส่งไปยังเครือข่ายการจ่ายไฟฟ้าหลักเพื่อประชากรในเขตชุมชนเมืองที่กำลังเติบโต  นอกจากนี้ ยังช่วยแทนที่ปิโตรเคมีที่ใช้ในโรงงานสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งทำให้การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นไปได้จริง

ดูปองท์เชื่อว่า เราต้องต่อสู้กับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า นวัตกรรมที่ครอบคลุมคือวิธีการที่จะใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโซลูชันในระดับที่ไม่มีบริษัท องค์กร หรือประเทศใดสามารถทำสำเร็จได้เพียงลำพัง