เปิดสัญญา 2 โครงการใหม่ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แผงโซล่าร์พีวี รวม 22.75 เมกะวัตต์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Solar PV_01
ในภาพ (จากซ้ายไปขวา) นายพิบูล พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด, นายดีอเนก บุญสิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด, ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ บริษัท สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด, นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด, มร. ซิง โฮ กรรมการผู้จัดการ ดูปองท์ อาเซียน, มร. ชัค ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูปองท์ อพอลโล, และ มร. สกอตต์ อิคโค ผู้จัดการฝ่ายขายอาเซียนและอินเดีย DuPont Microcircuit Materials

กรุงเทพฯ, 13 มิถุนายน 2555 – บริษัท ดูปองท์ อพอลโล จำกัด (ดูปองท์ อพอลโล) บริษัทในเครือของดูปองท์ซึ่งดูปองท์ถือหุ้นทั้งหมด ประกาศร่วมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย ด้วยสัญญากับ 2 โครงการใหม่ ขนาดรวมกัน 22.75 เมกะวัตต์ ในการติดตั้งแผงโซล่าร์โฟโต้ โวลทาอิคฟิล์มบางซิลิคอน หรือ พีวี ให้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ที่จังหวัดชัยภูมิ และ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี

ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้น ณ ศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทย ดูปองท์ได้ยืนยันในการสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของประเทศไทย 10 ปี (ปี 2555 – ปี 2564) “ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรของเราในประเทศไทย เรามีวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทย และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยวิธีการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าการที่ประเทศต้องใช้ พลังงานจากน้ำมันและก๊าซเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีนี้ยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศท่ามกลางความ ผันผวนของราคาเชื้อเพลิงนำเข้า” นายสัตวแพทย์ สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ ประเทศไทย จำกัด กล่าว

แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของประเทศไทย 10 ปี เป็นแผนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ในช่วงปี 2555 – ปี 2564 โดยได้กำหนดเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนรวมกันคิดเป็น 25% จากการใช้พลังงานทั้งหมด ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานจากน้ำมันและก๊าซเป็นจำนวน มากที่มาจากการนำเข้า จากข้อมูลของกระทรวงพลังงาน ประเทศไทยได้รับความเข้มของแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ย 18.2 เมกะจูลต่อตารางเมตรต่อวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลด การพึ่งพาพลังงานนำเข้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน

มร. ชัค ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูปองท์ อพอลโล ได้อธิบายถึงการนำนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของดูปองท์ในการช่วยสร้าง คุณค่าให้แก่ลูกค้า “แผงโซล่าร์พีวีแบบฟิล์มบางซิลิคอนของ ดูปองท์อพอลโลมีข้อได้เปรียบที่โดดเด่นโดยเฉพาะในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เช่นในประเทศไทย ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ให้มากขึ้นและคุณภาพที่ไว้วางใจได้ จึงทำให้ผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย”

“จากการทำงานร่วมกับ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด สำหรับโครงการ พีวี 8.7 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เริ่มจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเป็นเวลามากกว่าครึ่งปีแล้ว ดูปองท์ อพอลโล มีความมุ่งมั่นในการสานต่อความสำเร็จนี้ให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วยโซลูชั่นและแผงโซล่าร์พีวีที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ไว้วางใจของ บริษัท” มร. ซู กล่าว

ดูปองท์ อพอลโล ได้ทำงานร่วมกับ แอล โซลาร์ 1 ซึ่งบริษัทร่วมทุนของล็อกซ์เล่ย์ ในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากพีวีขนาด 8.7 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Adder) นับเป็นโครงการระดับเมกะวัตต์โครงการแรกที่ดูปองท์ อพอลโล ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ใน ประเทศไทย โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้แสดงอัตราการผลิตไฟฟ้า (Performance Ratio) ที่มีประสิทธิภาพและคงที่ นับตั้งแต่เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตั้งแต่เดือนกันยายน 2554

“เรายินดีที่ได้เห็นผลประสิทธิภาพการจ่ายไฟที่ดีเยี่ยมจากระบบพลังงาน ไฟฟ้าของเรา ซึ่งใช้แผงโซล่าร์พีวีของ ดูปองท์ อพอลโล และเรามั่นใจว่าผลของการลงทุนระยะยาวของเรามาจากระบบพีวีที่ไว้วางใจได้” นายพิบูล พิบูลธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด

“ดูปองท์ อพอลโล ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและพัฒนาโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นพีวีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการด้านพลังงานที่ยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมมือกับ สมาร์ท กรีน เอ็นเนอร์จี และ อินฟินิท กรีน ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะนำมาซึ่งพลังงานสะอาดเพื่อ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยและลดการพึ่งพาของโลกต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล” มร. ซู กล่าว

บริษัท ดูปองท์ อพอลโล จำกัด บริษัทในเครือของดูปองท์ซึ่งดูปองท์ถือหุ้นทั้งหมด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2551 ที่ฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้น เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านแผงโซล่าร์โฟโต้โวลทาอิคแบบฟิล์มบาง ซิลิคอน หรือ พีวี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าดูที่ www.apollo.dupont.com

ดูปองท์นำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดการพึ่งพาของ โลกต่อเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ดูปองท์นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนมากมาย รวมถึงวัสดุที่ใช้ในด้านโฟโต้โวลทาอิค เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุตั้งต้นที่นำมากลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของพลังงาน

ดูปองท์ (NYSE: DD) เป็นบริษัทที่นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ วัสดุ และบริการ ตั้งแต่ปี 2345 (ค.ศ.1802) เรามีความเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือกับลูกค้า หน่วยงานรัฐ เอ็นจีโอ และผู้นำทางความคิด เราจะสามารถค้นพบโซลูชั่นเพื่อตอบ โจทย์ความท้าทายของโลกนี้ ในการจัดหาอาหารที่เพียงพอและมีประโยชน์สำหรับผู้คนทั่วโลก การลดการพึ่งพิงต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปกป้องชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูปองท์และนวัตกรรมของดูปองท์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซท์ www.dupont.com

 

                                                                                  # # #

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์ / ภาวินี ศรีประพัฒน์

ดูปองท์ ประเทศไทย

โทร. 02-659-4000

มือถือ 081-7101986, 081-9141436