ซีพีร่วมมือกับดูปองท์ พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน

dupont_technology
ภาพข่าว: ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย มร. ซิง โฮ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียน ดูปองท์ และ น.สพ. สมชาย เลาห์วีระพานิช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์และดูปองท์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "DuPont Technology Day with CP" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหาร และเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดอาหารสำหรับประเทศไทยและภูมิภาค

กรุงเทพฯ 23 พฤษภาคม 2557 - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ประกาศความร่วมมือกับดูปองท์ บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ในการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในประเทศไทยและในภูมิภาค

เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “DuPont Technology Day with CP"  โดยมีผู้บริหารอาวุโสและนักวิจัยพัฒนาของซีพี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหารของดูปองท์เข้าร่วมงานกว่า 150 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหาร และระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดอาหารที่สำคัญอาทิเช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูป อาหารสำเร็จรูปอาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์จากนม นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังร่วมมือกันพัฒนา นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่สามารถช่วยยืดอายุความสดใหม่ของอาหาร คงรสชาติของอาหาร และให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภค

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของเครือซีพีในการมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสมกับเป็น ครัวของโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายให้กับตลาด การเป็นพันธมิตรกับดูปองท์จะช่วยให้เราสามารถผนึกความเชี่ยวชาญและความ สามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน และนำไปสู่การนำเสนอนวัตกรรมด้านอาหารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาค”

“ดูปองท์ เป็นพันธมิตรธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับเราในการพัฒนาไปสู่แนวทางของความยั่งยืน เราทั้งสองบริษัทยึดถือค่านิยมและมีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกันในการนำพาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น” ดร. อาชว์ กล่าวสรุป

มร. ซิง โฮ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียนของดูปองท์ กล่าวว่า “ดูปองท์มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการจัดหาแหล่งอาหารที่มีความยั่งยืนเพื่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้น และในการทำให้ความมุ่งมั่นนี้เป็นผลสำเร็จ เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญ ไม่มีบริษัทใดที่จะสามารถจัดการกับปัญหาที่ ท้าทายนี้ได้เพียงลำพัง”

“ซีพีเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการเติบโตทางธุรกิจของเราในภูมิภาคนี้ เราตระหนักดีว่าวิสัยทัศน์ของซีพีและดูปองท์มีความสอดคล้องกันมากในการมุ่ง มั่นพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหารผ่านการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด” มร. ซิง โฮ กล่าวเสริม

นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหานวัตกรรมอาหารร่วมกับซีพีในครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือผ่านทางศูนย์นวัตกรรมของดูปองท์ประเทศไทย ซึ่งช่วยเชื่อมโยงนักวิจัยของซีพีกับเครือข่ายนักวิจัยพัฒนาของดูปองท์ จนสามารถได้แนวคิดใหม่ๆ มากมายให้กับโครงการร่วมมือของทั้งสองบริษัท”

ดูปองท์ นำเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานทางชีวภาพและโซลูชั่นการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลขั้น สูง มาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหาร เพิ่มการปกป้องทางชีวภาพ และปรับปรุงคุณสมบัติทางโภชนาการรวมทั้งรสชาติและเนื้ออาหารให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ดูปองท์ยังนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์โภชนาการ รวมทั้งโซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกด้านอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ทันสมัย และการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นบริษัทข้ามชาติ ที่ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร  ค้าปลีกและการจัดจำหน่าย และอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีการลงทุน ใน 16 ประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ปัจจุบัน ซีพีมีพนักงานมากกว่า 300,000 คน โดยมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ทั่วโลก ยอดขายรวม ปี 2555 เป็นเงิน 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดูปองท์ (NYSE: DD) เป็นบริษัทที่นำวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ วัสดุ และบริการ ตั้งแต่ปี 2345 เรามีความเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือกับลูกค้า หน่วยงานรัฐ เอ็นจีโอ และผู้นำทางความคิด เราจะสามารถค้นพบโซลูชั่นเพื่อตอบ โจทย์ความท้าทายของโลกนี้ ในการจัดหาอาหารที่เพียงพอและมีประโยชน์สำหรับผู้คนทั่วโลก การลดการพึ่งพิงต่อเชื้อเพลิงฟอสซิล และการปกป้องชีวิตผู้คนและสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดูปองท์และนวัตกรรมของดูปองท์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซท์ www.dupont.com

                                                                        # # # #

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณปัณฑ์ชนิต โรจน์อมรสวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 02-659-4000 ต่อ 4075  มือถือ 081-9141436

panchanit.roatamornsawat@dupont.com