ดาวดูปองท์ได้ควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ตามแผนการ หลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นแล้ว บริษัท ดาวดูปองท์จะเข้าสู่กระบวนการแยกธุรกิจออกเป็นบริษัทมหาชนด้านเกษตรกรรม วัสดุศาสตร์และผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยการแยกธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 18 เดือน

เมืองมิดแลนด์ รัฐมิชิแกน และเมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 1 กันยายน 2560 – บริษัท ดาว ดูปองท์ (NYSE:DWDP) ประกาศความสาเร็จการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ดาว เคมิคอล (ดาว) และ บริษัท อี ไอ ดูปองท์ เดอ เนอมูร์ แอนด์ คอมปะนี (ดูปองท์) ซึ่งมีผลในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 บริษัทจะดาเนินกิจการในรูปแบบบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Holding Company) ภายใต้ชื่อ ดาวดูปองท์ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเกษตรกรรม ฝ่ายวัสดุศาสตร์ และฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ

การซื้อขายหุ้นของดูปองท์และดาวจะยุติลงหลังจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กปิดทาการในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเริ่มต้นในวันนี้ บริษัท ดาวดูปองท์จะเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ชื่อหุ้น “DWDP” โดยตามข้อตกลงการควบรวมกิจการ ผู้ถือหุ้นของดาวได้รับหุ้นดาวดูปองท์ในสัดส่วนคงที่ที่ 1 หุ้นดาวต่อ 1 หุ้นดาวดูปองท์ และผู้ถือหุ้นของดูปองท์ได้รับหุ้นดาวดูปองท์ในสัดส่วนคงที่ที่ 1 หุ้นดูปองท์ ต่อ 1.282 หุ้นดาวดูปองท์

“วันนี้นับเป็นก้าวที่สาคัญในประวัติศาสตร์ของทั้งสองบริษัท” นายแอนดรูว์ ลิเวอร์ริส ประธานผู้บริหาร ดาวดูปองท์ กล่าว “พวกเรามีความยินดีกับความสาเร็จของการควบรวมกิจการในครั้งนี้มาก และกาลังก้าวต่อไปเพื่อจัดตั้งบริษัทมหาชนที่เป็นผู้นาอุตสาหกรรมทั้ง 3 บริษัทตามแผนการที่วางไว้ ถึงแม้ว่าผลงานและความแข็งแกร่งของเราที่ผ่านมาจะเป็นที่น่าประทับใจก็ตาม คุณค่าที่แท้จริงของการควบรวมกิจการครั้งนี้คือการก่อตั้งบริษัทใหม่ทั้งสามซึ่งจะเป็นเสมือนแหล่งเชื้อเพลิงสาคัญของอุตสาหกรรมที่จะเป็นตัวกาหนดตลาดและขยายการเติบโตเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีมงานของเราได้เตรียมแผนการแยกธุรกิจมาเป็นเวลานานมากกว่าหนึ่งปี และในวันนี้ เราได้เวลาลงสนามและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ด้วยความตั้งใจที่จะให้การแยกธุรกิจเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด”

 

“สาหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานทุกท่าน ความสาเร็จในการควบรวมกิจการครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างที่สาคัญที่จะปลดล็อคไปสู่โอกาสและมูลค่าที่สูงขึ้นด้วยการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต” นายเอ็ด บรีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดาวดูปองท์กล่าว “ดาวดูปองท์ จะเป็นฐานสาหรับการตั้งบริษัทที่แข็งแกร่งทั้งสามบริษัท ซึ่งทั้งสามบริษัทนี้จะมีสถานะที่ดีกว่าในการไปลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ช่วยแก้ปัญหาอัน ท้าทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของลูกค้า และการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา โดย ณ ปัจจุบันที่การควบรวมกิจการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายของเราในตอนนี้คือการจัดโครงสร้างองค์กรให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อที่จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่จะเกิดขึ้นทั้งสามบริษัท โดยจะต้องสามารถทางานประสานกันเพื่อสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การเป็นที่รู้จักในตลาด และการมีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ทาให้สามบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขันและก้าวเป็นผู้นาในอุตสาหกรรม

คณะกรรมการและการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริหารของดาวดูปองท์ประกอบด้วยสมาชิก 16 คน 8 คนมาจากคณะกรรมการของดูปองท์ และ 8 คนมาจากคณะกรรมการของดาว นอกจากนี้ยังมีหัวหน้ากรรมการ 2 คน คือนายเจฟฟรี่ เฟททิก ซึ่งเคยดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของดาว และนายอเล็กซานเดอร์ คัทเลอร์ ซึ่งเคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการอิสระของ ดูปองท์ ส่วนนายลิเวอร์ริส จะดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการผู้บริหาร และนายบรีนจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร สาหรับสมาชิกคณะกรรมการคนอื่นๆ มีดังนี้

จากดาว

      o นายเจมส์ เอ เบลล์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท โบอิ้ง

      o นายเรย์มอนด์ เจ มิลโควิคฮ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ จากัด

      o นายพอล โพลแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ จากัด มหาชนและยูนิลีเวอร์ เอ็นวี

      o นายเดนนิส เอช เรลลี่ ประธานคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารองค์กร บริษัท มาราธอน ออยล์

      o นายเจมส์ เอ็ม ริงเกลอร์ ประธานบริษัท เทอราเดต้า

      o นายรูธ จี ชอว อดีตคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านนโยบายสาธารณะและประธาน บริษัท ดุค นิวเคลียร์

จากดูปองท์

      o นายแลมเบอร์โต้ แอนดรีออตติ อดีตประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริสโต-ไมเออร์ส สค

         วิบบ์

      o นายโรเบิร์ต เอ บราวน์ ประธานมหาวิทยาลัยบอสตัน

     o นายมาริลลิน เอ ฮิวสัน ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทล็อคฮีด มาร์ติน

     o นายลูอิส ดี จูลิเบอร์ อดีตรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ

     o นายลี เอ็ม ธอมัส อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรโอเนียร์ จากัด

     o นายแพทริค เจ วาร์ด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท คัมมินส์ จากัด

คณะกรรมการที่ปรึกษา 3 คณะได้รับการตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของดาวดูปองท์ มีหน้าที่ดูแลการแยกธุรกิจเป็นฝ่ายเกตรกรรม วัสดุศาสตร์(ดาว) และผลิตภัณฑ์พิเศษ เพื่อเตรียมการแยกธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการที่ปรึกษาแต่ละคนจะต้องพัฒนาโครงการเงินลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ตั้งขึ้นตามกฏหมาย รวมถึงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมผู้บริหารที่จะไปทางานในแต่ละบริษัทที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วย

เจ้าหน้าที่ดาวดูปองด์

ตามที่ได้เคยประกาศไว้ ดาวดูปองท์จะบริหารโดยทีมผู้บริหารที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถของทั้งสองบริษัท นอกเหนือจากนายลิเวอร์ริสและบรีน ยังมีรายชื่อผู้บริหารดังต่อไปนี้

• โฮวาร์ด อุงเกอร์ไลเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

• สเตซี่ ฟอกซ์ ปรึกษาทั่วไปและเลขาธิการบริษัท

• นายชาร์ลส เจ คาลิล ที่ปรึกษาพิเศษสาหรับประธานกรรมการและที่ปรึกษาทั่วไปของฝ่ายวัสดุศาสตร์

• นายเจมส์ ซี คอลลินส์ จูเนียร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการฝ่ายเกษตรกรรม

• นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายวัสดุศาสตร์

• นายมาร์ค ดอยล์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายฎิบัติการฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ

การปลดล็อคมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

จากการควบรวมธุรกิจที่มีความเกื้อหนุนกันอย่างมากของดาวและดูปองท์ รวมถึงการแยกธุรกิจเพื่อเป็นผู้นาของอุตสาหกรรมนั้น ดาวดูปองท์คาดหวังว่าจะสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

• เราคาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์จากความแข็งแกร่ง การลงทุนในด้านที่เฉพาะเจาะจงของบริษัทใหม่ทั้งสามและการผนวกรวมต้นทุน

 

รวมถึงการสร้างการเติบโตระยะยาวและมูลค่าที่ยั่งยืนจากการแยกธุรกิจเป็นสามบริษัท เราคาดว่าการควบรวมกิจการจะส่งผลให้เกิดการผนวกต้นทุนในการดาเนินงานประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีโอกาสประสานการเติบโตเป็นมูลค่าถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทหวังว่าจะสามารถผนวกต้นทุนการดาเนินงานอย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นภายใน 24 เดือนแรกของการรวมกิจการ

• ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากโซลูชั่นขั้นสูงและจากผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น เมื่อนาเอาความแข็งแกร่งของดาวและ ดูปองท์มารวมกันแต่ละหน่วยงานที่จะแยกไปเป็นธุรกิจของตัวเองก็จะสามาถตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วด้วยผลิตภัณธ์นวัตกรรมและข้อเสนอที่ดีกว่า

• พนักงานจะได้รับประโยชน์โดยเป็นส่วนหนึ่งของผู้นาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อความยั่งยืน การเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะสร้างโอกาสให้ทั้งแก่ธุรกิจและแก่พนักงานของเรา

เส้นทางสู่การแยกธุรกิจ

ผู้บริหารของดาวและดาวดูปองท์ร่วมกับทีมงานการควบรวมกิจการกาลังพัฒนารูปแบบการปฎิบัติงานในอนาคตและออกแบบโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์แนวใหม่ของแต่ละธุรกิจที่แยกออกมา และเมื่อธุรกิจนั้นๆ มีกระบวนการ พนักงาน สินทรัพย์ ระบบและใบอนุญาตเพื่อการปฎิบัติงานอย่างเป็นอิสระจากบริษัทแม่แล้ว ดาวดูปองท์ตั้งใจว่าจะแยกธุรกิจทั้งสามออกมาให้ดาเนินธุรกิจภายใต้ชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและการอนุมัติตามข้อกาหนดอื่นๆ ด้วย โดยคาดว่าการแยกธุรกิจจะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือน

บริษัทที่แยกออกมาประกอบไปด้วย

บริษัทชั้นนาด้านเกษตรกรรม ที่นาเอาความแข็งแกร่งของ DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection and Dow AgroSciences เข้าด้วยกันเพื่อที่จะตอบสนองต่อเกษตรกรทั่วโลกได้ดีขึ้นโดยการเสนอโซลูชั่นขั้นสูง ในราคาที่แข่งขันได้ การรวมความสามารถและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าด้วยกันจะทาให้บริษัทด้านการเกษตรนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เสนอสินค้านวัตกรรมและช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและกาไร และเป็นพันธมิตรที่ดีกับเกษตรกร บริษัทด้านเกษตรกรรมจะมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมือง วิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์และศูนย์ธุรกิจระดับโลกในเมืองจอห์นสตัน รัฐไอโอวา และเมืองอินเดียนาโปลิส รัฐอินเดียนา

 

• บริษัทชั้นนาด้านวัสดุศาสตร์ จะใช้ชื่อว่า ดาว ประกอบไปด้วยส่วนธุรกิจของดาวในปัจจุบันคือ พลาสติกประสิทธิภาพสูง วัสดุศาสตร์และเคมีภัณฑ์ โซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโซลูชั่นสาหรับผู้บริโภค (กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค และระบบยานยนต์ของดาว ส่วนธุรกิจวัสดุอิเลคทรอนิกส์ของดาว จะไปอยู่ภายใต้บริษัทผลิตภัณฑ์พิเศษ) รวมถึงหน่วยงานวัสดุประสิทธิภาพสูง (Performance Material) ของดูปองท์ ซึ่งบริษัทวัสดุศาสตร์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้จะนาเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเคมีภัณฑ์และโพลิเมอร์ ที่หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรม และด้วยขนาดและศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจทาให้สามารถเสนอโซลูชั่นที่แตกต่างให้แก่ลูกค้าในตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทวัสดุศาสตร์แห่งนี้จะมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมิดแลนด์ รัฐมิชิแกน

• บริษัทชั้นนาด้านผลิตภัณฑ์พิเศษ ประกอบไปด้วย โซลูชั่นด้านการป้องกันภัยของดูปองท์ โซลูชั่นด้านความยั่งยืน วิทยาศาสตร์ชีวภาพสาหรับอุตสาหกรรม โภชนาการและสุขภาพ ซึ่งรวมถึงหน่วยธุรกิจสุขภาพกับโภชนาการของเอฟเอ็มซี (FMC) ซึ่งรอการถ่ายโอนเสร็จสิ้น และธุรกิจเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์ซึ่งรวมธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์และการสื่อสารของดูปองค์เข้ากับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ของดาว โดยบริษัทนี้จะเป็นผู้นาทางนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีความแตกต่างอย่างโดดเด่นและจะช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและชีวิตประจาวันของผู้คนได้ บริษัทด้านผลิตภัณท์พิเศษนี้จะมีสานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์

ตามที่ได้ประกาศไว้ คณะกรรมการของดาวดูปองท์จะดาเนินการศึกษารายละเอียดธุรกิจเพื่อประเมินความเป็นจริงของธุรกิจในปัจจุบันและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้สะสมมาเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งเพื่อที่จะหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเพื่อเตรียมการสาหรับการเป็นบริษัทชั้นนาในอุตสาหกรรม

ดาวจะมี Klein and Company, Lazard and Morgan Stanley & Co. LLC เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการดาเนินการในครั้งนี้ โดยมี Weil, Gotshal & Manges LLP ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฏหมาย

ส่วนดูปองท์จะมี Evercore and Goldman, Sachs & Co. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการดาเนินการในครั้งนี้ โดยมี Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฏหมาย

 

เกี่ยวกับดาวดูปองท์

ดาวดูปองท์ (NYSE: DWDP) เป็นบริษัทโฮลดิ้งประกอบด้วยบริษัท ดาว เคมิคอล และดูปองท์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างบริษัทมหาชนด้านเกษตรกรรม วัสดุศาสตร์และผลิตภัณท์พิเศษที่แข็งแกร่ง เป็นอิสระ เพื่อจะเป็นผู้นาในอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มผลิตผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ ของโลก สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow-dupont.com.

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

นักลงทุน

Neal Sheorey                                                            Greg Friedman

nrsheorey@dow.com                                                 greg.friedman@dupont.com

+1 989-636-6347                                                    +1 302-774-4994

 

สื่อมวลชน

Rachelle Schikorra                                                      Dan Turner

ryschikorra@dow.com                                                daniel.a.turner@dupont.com

+1 989-638-4090                                                      +1 302-996-8372

 

กมลวรรณ เจียมอุดม (Thailand)                                       Azham Zahid (DuPont Thailand)

ckamolwan@dow.com                                                  Azham-Md-Jahid.Shari@dupont.com

093-923-6355                                                              +603-2859-0700

 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การสื่อสารที่มี “ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ภายใต้ความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่ มาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ปี ค.ศ. 1933 ฉบับปรับปรุง และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ปี ค.ศ. 1934 ฉบับปรับปรุง ในบริบทนี้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตมักจะกล่าวถึงธุรกิจที่คาดหวังในอนาคต และผลประกอบการทางการเงินและสภาพทางการเงิน และมักจะมีคาว่า “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เจตนา” “วางแผน” “เชื่อ” “แสวงหา” “เห็น” “จะ” “เป้าหมาย” หรือสานวนที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการเปลี่ยนรูปหรือรูปปฏิเสธของคาเหล่านี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2015 The Dow Chemical Company (“Dow”) และ E. I. du Pont de Nemours and Company (“DuPont”) ประกาศเข้าร่วมในข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการ ดังที่แก้ไขเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2017 (ข้อตกลงการควบรวมกิจการ) ภายใต้ บริษัทจะรวมในธุรกรรมเทียบเท่าการควบรวมหุ้นทั้งหมด ("ธุรกรรมการควบรวมกิจการ") มีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2017 ธุรกรรมการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ ทั้ง Dow และ DuPont กลายเป็นบริษัทย่อยของ DowDuPont Inc (“DowDuPont”) สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายงานประจาปี รายงานประจาไตรมาส และรายงานปัจจุบันล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K, 10-Q และ 8-K ตามแต่กรณี และในแถลงการณ์มอบฉันทะร่วมหรือหนังสือชี้ชวนที่อยู่ในแถลงการณ์การลงทะเบียน S-4 ที่ DowDuPont กรอกไว้กับ SEC ในวันที่ 1 มีนาคม 2016 (เลขเอกสาร 333-209869) แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 มิถุนายน 2016 และประกาศให้มีผลใช้โดย SEC เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2016 (“แบบแสดงรายการลงทะเบียน”) เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จะกล่าวถึงเรื่องที่ไม่แน่นอนในระดับต่าง ๆ รวมถึงการแยกธุรกิจด้านเกษตรกรรม วัสดุศาสตร์ และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางของ DowDuPont โดยเจตนา ในธุรกรรมที่เป็นผลดีต่อภาษีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งธุรกรรมตามช่วงเวลาที่คาดไว้ (“การแยกธุรกิจโดยเจตนา”) ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไม่รับประกันผลการดาเนินงานในอนาคตและใช้สมมติฐานและการคาดหวังเหตุการณ์ในอนาคตบางอย่างที่อาจไม่เป็นจริง ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และเหตุการณ์จานวนมากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ปัจจัยที่สาคัญบางอย่างที่อาจทาให้ผลที่เกิดขึ้นจริงของ DowDuPont, Dow หรือ DuPont แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากผลที่คาดการณ์ไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมแต่ไม่จากัดเพียง (i) ความสาเร็จในการบูรณาการธุรกิจด้านเกษตรกรรม วัสดุศาสตร์ และผลิตภัณฑ์เฉพาะทางของ Dow และ DuPont รวมถึงสรุปภาระภาษีที่คาดการณ์ ความรับผิดที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนในอนาคต รายได้ ค่าใช้จ่าย รายรับ การร่วมงาน ประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจ การเป็นหนี้

สภาพทางการเงิน ขาดทุน โอกาสในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการสาหรับการบริหารจัดการ การขยายและการเติบโตของธุรกิจที่รวมกัน (ii) ผลของการกระจายการลงทุนที่จาเป็นกับสภาพของความสาเร็จในธุรกรรมการควบรวมกิจการ รวมถึงพันธกิจที่เป็นเงื่อนไขอื่น ๆ (iii) ความสาเร็จของการร่วมงานที่คาดการณ์ของธุรกิจด้านเกษตรกรรม วัสดุศาสตร์ และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านของ DowDuPont (iv) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแยกธุรกิจที่เจตนา รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเป็นผลจากการตรวจสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมโดยคณะกรรมการบริษัท DowDuPont การเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลา รวมถึงจานวนเงื่อนไขที่อาจล่าช้า ขัดขวาง หรือส่งผลเสียต่อธุรกรรมที่เสนอ รวมถึงปัญหาหรือความล่าช้าที่เป็นไปได้ในการได้รับอนุมัติหรือการจัดการเอกสารทางกฎหมายที่จาเป็นเกี่ยวกับการแยกธุรกิจโดยเจตนา การหยุดชะงักในตลาดทางการเงิน หรืออุปสรรคอื่น ๆ ที่อาจเป็นไปได้ (v) ความเสี่ยงที่การหยุดชะงักจากการแยกธุรกิจโดยเจตนา จะเป็นผลเสียต่อธุรกิจของ DowDuPont (ไม่ว่าทางตรงหรือดาเนินการโดยหรือผ่าน Dow หรือ DuPont) รวมถึงแผนการและการดาเนินการปัจจุบัน (vi) ความสามารถรักษาและว่าจ้างบุคลากรสาคัญ (vii) ปฏิกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์ของธุรกิจที่เป็นผลจากความสาเร็จในการควบรวมกิจการ การแยกธุรกิจโดยเจตนา (viii) ความไม่แน่นอนของมูลค่าในระยะยาวของหุ้นสามัญของ DowDuPont (ix) การมีเงินทุนและสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และการดาเนินการของหน่วยงานจัดอันดับ (x) การพัฒนาทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และทางเศรษฐกิจ (xi) ความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ ระหว่างรอการแยกธุรกิจโดยเจตนา ที่อาจส่งผลต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัท และ (xii) การไม่สามารถคาดการณ์และความร้ายแรงของเหตุการณ์ร้ายแรง รวมแต่ไม่จากัดเพียงการก่อการร้าย โรคระบาดจากสงคราม และการตอบสนองของฝ่ายบริหารต่อปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ความเสี่ยงเหล่านี้ รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและการแยกธุรกิจโดยเจตนา ได้รับอภิปรายทั้งหมดใน (1) แถลงการณ์การลงทะเบียน และ (2) รายงานประจาปี รายงานรายไตรมาสปัจจุบันที่กรอกไว้กับ SEC โดย DowDuPont และมีขอบเขตรวมเข้าด้วยกันตามแหล่งอ้างอิงในแบบแสดงรายการลงทะเบียน โดย Dow และ DuPont ขณะที่รายการปัจจัยที่แสดงอยู่ในที่นี่ และรายการปัจจัยที่แสดงในแบบแสดงรายการลงทะเบียน ถือเป็นตัวแทน ไม่มีรายการใดที่ได้รับพิจารณาว่าเป็นแบบแสดงรายการโดยสมบูรณ์ที่ครอบคลุมความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด ปัจจัยที่ไม่แสดงอยู่ในรายการอาจแสดงอุปสรรคที่สาคัญเพิ่มเติมต่อการเข้าใจข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลของความแตกต่างของวัสดุนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่คาดการณ์ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เหนือสิ่งอื่นใด อาจได้แก่ การหยุดชะงักของธุรกิจ ปัญหาด้านการดาเนินการ การสูญเสียทางการเงิน ความรับผิดทางกฎหมายแก่บุคคลภายนอก และความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน กรณีใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียอย่างมีนัยสาคัญต่อสภาพทางการเงินโดยรวม ผลการดาเนินงาน การจัดอันดับเครดิต และสภาพคล่องของ DowDuPont, Dow หรือ DuPont DowDuPont, Dow หรือ DuPont ไม่ยอมรับข้อผูกพันใด ๆ ในการแจ้งต่อสาธารณะถึงแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเฉพาะวัตถุประสงค์และการแบ่งแยกธุรกิจโดยเจตนา ไม่ว่าจะส่งผลให้เกิดข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เว้นแต่กาหนดโดยกฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

                                                                    #####