ร่วมงานกับเรา

รู้จักกับการทำงานในดูปองท์ (DuPont Careers)

ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน เราจะสามารถเลี้ยงดูประชากรที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่ออนาคต และทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นได้

กว่า 200 ปีมาแล้ว ที่เราได้ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาและนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ให้กับโลกใบนี้ มาทำความรู้จักกับ DuPont Careers เพื่อดูวิธีที่เราทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ บริษัท และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เพื่อค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่ดีกว่าที่จะตอบสนองความต้องการของประชากรของเราที่เพิ่มสูงขึ้น นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่านวัตกรรมเพื่อทุกคนโดยทุกคน

ในกว่า 90 ประเทศใน 16 อุตสาหกรรมที่หลากหลายและภายใต้แบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น DuPont™ Nomex®, DuPont™ Teflon®, DuPont™ Kevlar®, DuPont™ Corian® และ DuPont™ Tyvek® เราส่งมอบนวัตกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งในวงแคบและในวงกว้าง

การที่ประชากรโลกจะมีมากกว่า 9 พันล้านคนภายในปี 2593 นั้น จะนำมาซึ่งความท้าทายทั้งต่อมนุษย์และต่อโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่ดูปองท์ เรากำลังแบกรับความท้าทายนี้เพราะเรารู้ดีว่าเราจะสามารถค้นพบทางออก

สำรวจโอกาสในการทำงานร่วมกับเรา และช่วยเราพัฒนาวิธีการที่จะทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น